Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Przemoc w rodzinie

 • Punkt konsultacyjny

  Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową. Powołanie takiego punktu w każdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  W naszej gminie, gdzie dostęp do placówek lecznictwa odwykowego jest utrudniony, punkt jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób szukających pomocy, a często może jedyną szansą na kontakt ze specjalistą.

  Więcej
 • Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

  Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

  Więcej