Jesteś tutaj: Start / Świadczenia rodzinne


Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, tzn. takie, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;
2. W wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny

Świadczenie Rodzicielskie

Do tej pory prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługiwało matkom, które były ubezpieczone – płaciły składkę chorobową. Tym samym miały do niego prawo tylko kobiety z umową o pracę, prowadzące działalność gospodarczą, a także z umową zlecenie, o ile opłaciły dobrowolną składkę chorobową. Wraz z wprowadzeniem rocznych urlopów macierzyńskich wydłużono także okres przez jaki można pobierać zasiłek do 12 miesięcy.

1 lutego 2016
Czytaj więcej o: Świadczenie Rodzicielskie

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 (netto).

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł (netto).

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zmianami) przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Fundusz Alimentacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-21
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2932