Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rodzina 500+

Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” można składać od 1 kwietnia 2016 r. w wersji papierowej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie lub metodą elektroniczną.

Ponadto informujemy, że  wnioski dostępne będą w drugiej połowie marca w wersji papierowej w szkołach na terenie gminy Mściwojów, Urzędzie Gminy a a także w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

„Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde drugie i kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. 

O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie GOPS sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Wnioski będzie można składać przez internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców. Świadczenie wychowawcze nie  będzie wliczało się do dochodu przy staraniu się o pomoc społeczną, podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. System będzie maksymalnie uproszczony. Pierwsze przyznane świadczenie będzie jednak ważne dłużej, aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500 plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Ustawa nie przewiduje specjalnych profitów dla matek samotnie wychowujących dzieci. Są one traktowane na takich samych warunkach jak rodziny pełne ( tj kryterium 800 zł na 1 dziecko lub 1200 zł na dziecko z niepełnosprawnością).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie 500plus

    500plus

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-23
Data publikacji:2016-02-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:GOPS Mściwojów
Liczba odwiedzin:1795